Наслов
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ
РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА И ЗАПИСНИК О ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ
ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ
РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА - "ОПСС" ДОО Јаша Томић
РЕШЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ЧВРСТОГ НЕОПАСНОГ ОТПАДА - „ОПСС“ ДОО Јаша Томић
Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за третман чврстог неопасног отпада на територији општине Сечањ, оператера "ОПСС" ДОО Јаша Томић
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину - "ОПСС" ДОО Јаша Томић
ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ
ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА
Годишњи план инспекцијског надзора за 2017. годину