Филтер
 • ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

  Надзорни одбор Развојног фонда АП Војводине усвојио је нове конкурсе за правна лица,  предузетнике и регистрована пољопривредна газдинства.

  За правна лица и предузетнике расписани су следећи конкурси:

  - Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања са роком отплате 84 месеца

  - Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства са роком отплате 48 месеци

  - Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства на 12 месеци, са периодом расположивости средстава од 36 месеци  (три транше)

  За регистрована пољопривредна газдинства расписани су следећи конкурси:

  - Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду са роком отплате до 60 месеци

  - Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта са роком оплате од 72 месеца

  - Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди са роком од 9 месеци И периодом расположивости средстава од 36 месеци (четири транше)

  С обзиром да су нове кредитне линије знатно повољније у односу на претходни период, предлажемо да одржимо презентацију у Сечњу како би ваше суграђане упознали са новом понудом. Процедура је поједностављена, а средства обезбеђења су значајно смањена. Детаљне информације о сваком конкурсу појединачно можете погледати на нашем званичном сајту http://rfv.rs/index.html

   

  Термин одржавања презентације у Сечњу заказан је 12.09.2017. године , са почетком у 11,00 часова у скупштинској Сали општине Сечањ.

 • РАЗВОЈНИ ФОНД НАСТАВЉА ПОВОЉНО КРЕДИТИРАЊЕ ПРИВРЕДЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ

  У Развојном фонду АПВ и даље је отворено 8 кредитних линија које су намењене развоју привреде, пољопривреде и локалних самоуправа. Каматне стопе износе 1 или 2% за кориснике кредита који долазе са територије општина које спадају у трећу и четврту групу развијености, док камате могу бити 2 или 3% за кориснике који пословање обаваљају у општинама из прве и друге категорије развијености.


  За три кредитне линије намењене развоју пољопривреде влада веома велико интересовање. Имамо отворена два конкурса за дугорочно финансирање и један за краткорочно, то су конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду, затим конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта и конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривредикажу у Развојном фонду.


  Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду намењен је набавци пољопривредне механизације, набавци опреме за пољопривредну производњу, квалитетног приплодног материјала у сточарству, матичног јата, затим за набавку пчелињих друштава и кошница са пратећом опремом, набавку вишегодишњих засада воћа, винове лозе, мрежа са наслоном, система за наводњавање, ту такође спада и набавка опреме за повећање капацитета и осавремењавање линија за прераду производа, затим куповина, изградња, адаптација и опремање складишних капацитета – силоса, подних складишта и хладњача и на крају куповина, изградња и адаптација грађевинских објеката за сточарску производњу. Период мировања кредита, односно грејс период може бити од 12 до 24 месеца, док период отплате може бити до 5 година.


  Када је конкурс за куповину пољопривредног земљишта у питању, грејс период износи 12 месеци, док је период отплате 6 година.


  Средстава на располагању има сасвим довољно, а конкурсне линије су стално отворене.


  Када је реч о развоју привреде, односно о кредитирању правних лица и предузетника такође су два конкурса намењена за дугорочно финансирање – за инвестициона улагања и трајна обртна средства и један за краткорочно финансирање обртних средстава. Највеће интересовање влада за конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања због изузетно ниских каматних стопа и повољног периода мировања отплате, односно грејс периода. У овом случају грејс период може трајати 24 месеца, док укупан период отплате може трајати до 7 година.  И за ову намену је опредељено довољно средстава, те привредници могу аплицирати за средства у било ком периоду године јер су конкурсне линије стално отворене.

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ број 06/2017-10

  ОДЛУКА

  О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

  УСВАЈА СЕ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку мале вредности

  рачунара и рачунарске опреме број 06/2017-10 од 11.08.2017. године.

   

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор за јавну набавку мале вредности за набавку рачунара и

  рачунарске опреме понуђачу ДОО "ВИНТЕЦ" из Београда, ул. Словенска бр.9,

  понуда заведена под бројем 1759 од 01.08.2017. године.

   Преузми овдe 

   

   

   

   

 • Решење - О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА - "ОППС" Д.О.О. ЈАША ТОМИЋ

  Решење - О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

  "ОППС" Д.О.О. ЈАША ТОМИЋ

  Преузми овде