Филтер
 • Саопштење

   

   

  Karasi 3

   

  Поштовани пријатељи,


  С’тугом, неверицом и дубоким жаљењем, путем наше wеб странице, обавештавамо вас да је општина Сечањ остала без свог председника, Предрага Милошевића Карасија, који је после изненадне и тешке болести преминуо у 53. години живота.


  17., 18. и 19. Април 2017. године проглашавају се данима жалости у општини Сечањ и реализују се у складу са законском регулативом која се односи на проглашење Дана жалости.


  Комеморативна седница овим поводом одржаће се 17. Априла 2017. године са почетком у 12:00 часова у Великој Сали Скупштине општине Сечањ а у Малој Сали Скупштине општине Сечањ биће отворена књига жалости.


  Испраћај нашег драгог председника Предрага Милошевића Карасија обавиће се 17.04.2017. године у 16:00 часова, испред породичне куће у Сечњу.


  Скупштина општине Сечањ
  С Е Ч А Њ    

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 03/2017-8

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРA

   

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку услуге превоза ученика средњих школа са територије општине Сечањ број 03/2017-8 од 24.03.2017. године.

   

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговорз а јавну набавку услуге превоза ученика средњих школа са територије општине Сечањ број 03/2017-8 понуђачима у заједничкој понуди СТУП "Вршац" АД, Степе Степановића бр.9, Вршац И ДОО "Банат Транс" из Зрењанина, ул. Београдска бр. 22, понуда заведена под бројем 495 од 17.03.2017. године.

  .

   

  Преузми овдe

   

   

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Услуга превоза ученика средњих школа са територије општине Сечањ

   

   НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 03/2017-9

  Датум : 03.04.2017.године

   

   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

   

   

   

  1.Опис предмета набавке: Услуга превоза ученика средњих школа са територије општине Сечањ
  Општи речник набавки- 60100000 -услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза
  2.Уговорена вредност: 7.248.077,80 динара без ПДВ-а
  3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
  4.Број примљених понуда: 1
  5.Највиша понуђена цена: -
  6.Најнижа понуђена цена: -
  7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.03.2017.године
  8.Датум закључења уговора: 30.03.2017.год.
  9.Подаци о добављачу: СТУП “Вршац" АД , Степе Степановића бр.9, Вршац и ДОО „Банат Транс“ из Зрењанина, ул. Београдска бр.22
  10.Период важења уговора: дванаест месеци

   


   

   

   

   

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 05/2017-9
  Датум : 10.03.2017.године

   

   

   

   

   

                                                 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

   

             

   

  1.Опис предмета набавке: пружање геодетских услуга -Општи речник набавки-             71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

              2.Уговорена вредност: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а

              3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

              4.Број примљених понуда: 3

  5.Највиша понуђена цена:  462.676,00 динара  без ПДВ-а

  6.Најнижа понуђена цена:  285.200,00 динара без ПДВ-а

              7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2017. год.
             
  8.Датум закључења уговора: 08.03.2017.год.
             
  9.Подаци о добављачу: ДООСТАМБОЛИЈА из Зрењанина, ул.Краља Петра I  бр.2
             10.Период важења уговора: 08.03.2017.g.- 08.03.2018.g