Филтер
 • Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ

  О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О

  ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

   

   

           Обавештава се јавност да је носилац пројекта ПРП "Свети Никола" ДОО из Сечња, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - "Фабрика за хладну прераду поврћа са хладњачом", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 1759/1, КО Сујеска, у насељеном месту Сутјеска, на територији општине Сечањ.

                 Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ у периоду од 24.03.2016 до 04.04.2016 од 11-13 ч.

             У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

                 Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему че благовремено обавестити и јавност.

   

  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

  Дејана Милошевић

   

   


   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ   Преузми овде

   

   

   

   

 • Обавештење за јавност

   

  Република Србија

  Аутономна Покрајина Војводина

  ОПШТИНСКА УПРАВА

  Број: 013-2/2016-I

  Дана: 08.03.2016. године

  Сечањ

   

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

   

           Дана 24.04.2016. године одржаће се избори за народне посланике народне Скупштине Републике Србије и избори за одборнике Скупштина јединица локалне самоуправе

   

           У циљу ажурирања бирачког списка, обавештавамо грађане општине Сечањ да се јединствени бирачки списак грађана налази у просторији Скупштине општине Сечањ, улица Вожда Карађорђа број 57 у канцеларији бр. 9 и 27.

           Увид у бирачки списак грађани могу извршити сваким радном даном и суботом од 7,00 – 14,30 часова и у складу са Законом о избору народних посланика („Службени гласник Републике Србије“, бр. 35/2000, 57/2003, 72/2003, 75/2003, 18/2004….104/09, 36/2011 и др. Закона о јединственом бирачком списку „Службени гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011) и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка, закључно са даном 08.04.2016. године.

           Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац изборне листе, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу потребни докази.

           Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка подноси се органу за вођење бирачког списка. Уз захтев се прилажу и потребни докази.

           Бирач који није уписан у бирачки списак уписује у бирачки списак до његовог закључења Општинска управа, а од његовог закључења, па све до 72 часа пре дана избора Министарство надлежно за послове управе.

           Обавештавају се сви пунолетни грађани Републике Србије који су привремено одсељени из места пребивалишта да могу бити уписани у бирачки списак општине Сечањ 5 дана пре дана закључења бирачког списка на основу потврде о пријави боравка у овој општини и они могу само да гласају за народне посланике у народној Скупштини Републике Србије.

           Сви грађани који желе да провере да ли се налазе у бирачком списку могу то и да ураде путем телефона 841-428 у периоду од 8,00 – 14,00 часова.

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

  Раденко Угрчић 

   


   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ   Преузми овде

   

   

   

   

 • ОБРАЗЦИ ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ - 2016

   

   

  ОБРАЗЦИ ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ - 2016   Преузми овде