ЈАВНИ КОНКУРС за расподелу средстава из буџета општине Сечањ за 2018.годину за суфинансирање потреба у области спорта

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сечањ

Спортски савез општине Сечањ

Број: 2/2018

Датум: 01.02.2018.

 

 

На основу Одлуке о буџету Скупштине Општине Сечањ за 2018.годину, Спортски савез општине Сечањ расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за расподелу средстава из буџета општине Сечањ за 2018.годину

за суфинансирање потреба у области спорта

 

                предмет Конкурса представља расподелу средстава опредељених Одлуком о буџету општине Сечањ за 2018. годину, ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, функција 810, економска класификација 481 за спортске организације нaмењена за:

 

ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНИХ ТРОШКОВА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТО:

 

  1. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ТАКМИЧЕ НА ЗВАНИЧНИМ ПРВЕНСТВИМА

 

-          Финансирање трошкова службеним лицима (судије, делегати, обезбеђење, дневнице и путни трошкови);

-          Финансирање трошкова путовања спортских организација;

-          Котизација за такмичења спортских организација;

-          Трошкове лекарских прегледа и осигурања;

-          Едукација тренера;

-          Спортска опрема и реквизити.

 

                ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

-          Решење од Агенције за привредне регистре Републике Србије;

-          Попуњен образац;

-          Копија потврде о чланству гранског Савеза;

-          Копија листе евиденције чланова спортске организације;

-          Програм такмичарских активности за 2018. годину ( Спортске организације које се такмиче на званичним првенствима).

 

Пријаве на Конкурс са комплетном документацијом достављају се у затвореној коверти препорученом пошиљком или лично на адресу: Спортски савез општине Сечањ, Вожда Карађорђа бр.57 , 23240 Сечањ. На коверти обавезно назначити име и адресу пошиљаоца.

 

Пријаве се подносе у року од 01.02. до 15.02.2018.године.

 

Непотпуна и неблаговремена пријава се неће разматрати.

 

Комплетна Конкурсна документација може се преузети на сајту www.secanj.rs или лично на адреси Савеза.

 

Све додатне информације се могу добити лично или на телефон 023/ 3842-063; 3842-013 (од 08,00 до 14,00 часова)

 


ОБРАЗАЦ ЗА КОНКУРС 2018  Преузми овде

 

Почетак Спортски савез општине Сечањ ЈАВНИ КОНКУРС за расподелу средстава из буџета општине Сечањ за 2018.годину за суфинансирање потреба у области спорта